Tuesday, December 11, 2007

Online Educa 2007

Parhaat konfan kokemukseni liittyivät ehdottomasti Web 2.0:n sovelluksiin koulutuksessa. Kiistaa käydään paremmuudesta: PLE personal learning environment vai LME learning management environment. Sallia vai hallita. Parhaita innovaatioita tehdään todennäköisesti tällä hetkellä Web 2.0:n sovelluksilla, mutta massojen koulutuksen hallinta on ainakin vielä parasta tehdä hillitysti, hallitusti ja turvallisesti. Kärkevintä kritiikkiä Web 2.0 –kehitystä kohtaan esitti Andrew Keen (The Cult of the Amateur: How Today´s Internet is Killing Truth).

Avoimet virtuaaliset oppimisympäristöt, erityisesti Second Life, olivat esillä monessa esityksessä. Esityksissä oli yleensä kyse käyttäjien ensimmäisistä kokemuksista ja fiiliksistä. Tekniikkaan ja käyttöön liittyviä ongelmia on vielä paljon. Ihmiset luovat itselleen useampia avattaria – työminälle oma julkinen kuva ja pari hahmoa vapaa-aikaan. Mixed reality eli todellisen ja virtuaalisen elämän sekoittaminen on myös tavallista. Suurin osa ryhmästä pitää palaveria (tai juhlii) face to face kun osa ihmistä on läsnä SL:n kautta.

Olemme Laureassa pitäneet palavereja niin, että osa porukasta kokoontuu fyysisesti samaan paikkaan ja osa osallistuu WebExin, Skypen tai puhelimen kautta. Silloin kun suurin osa ihmisistä on face to face tapaamisessa ja virtuaalisesti osallistujia on vain muutama, koko porukalle voi olla vaikea löytää yhteistä säveltä. Yksittäinen etäosallistuja ei saa samalla tavalla ääntään kuuluviin kun paikalla olijat. Tilaisuuden vetäjän pitää huomioida tasapuolisesti kaikki osallistujat. Silloin kun kaikki ovat virtuaalisesti läsnä, tilanne on lähtökohtaisesti tasavertaisempi.

Prof Sugata Mitran esitys ”The Hole in the Wall” Experiments: Self-Oranising Systems in primary Education oli yksi mielenkiintoisimmista alustuksista. Mitra järjesti kokeellisen tutkimuksen eri puolilla Intiaa pienissä, köyhissä kylissä, joissa hän sijoitti kosketusnäytöllä varustetun pc:n lasten leikkipaikalle koulun läheisyyteen. Lapset oppivat täysin itsenäisesti ja toisiaan auttaen www-selaimen käytön, englannin kieltä ja monia vaikeitakin sisältöjä. Mitra heitti kysymyksen: voisivatko lapset oppia itsenäisesti läpi koko koulun? ”Jos emme voi auttaa köyhiä lapsia suoraan, voimme antaa heille mahdollisuuden auttaa itse itseään ja toisiaan”. Opetusmenetelmällisesti itsenäinen oppiminen ja vertaisohjaus soveltuvat täysin myös aikuisten opetukseen ja korkeakouluopintoihin.

Mobiilioppimisen workshop tuotti pettymyksen. Kun puhutaan kämmenmikrojen ja kännyköiden käytöstä opetuksessa, joudutaan edelleen hyvin laite- ja ohjelmariippuvaisiksi. Workshopissa bluetoothilla jaetut ryhmätehtävät saatiin perille vain muutamaan laitteeseen, sillä useimmilla meistä ei ollut kouluttajan kanssa yhteensopivaa ohjelmaa. Piloteissa opiskelijat eivät ole halunneet opetella käyttämään sellaisia laitteita, jotka pitää luovuttaa pois kokeilun jälkeen. Kukaan ei myöskään halua kantaa kahta kännykkää mukanaan. Kevyesti mukana kulkeva kannettava ja wlan ovat tällä hetkellä paras yhdistelmä. Väittäkää vastaan, jos olette eri mieltä!

Friday, October 26, 2007

Laurean LbD mallityötilat hyvä esimerkki verkossa toteutetusta koulutuksestaLearning by Developing (LbD) eli kehittämispohjainen oppiminen on Laurea-ammattikorkeakoulun pedagoginen toimintamalli, jossa oppimisprosessi on muotoiltu tutkimus- ja kehittämisprosessiksi. Lähtökohtana on aito työelämälähtöinen kehittämishanke sekä opiskelijoiden, opettajien ja työelämän kumppanuus. Kehittämishanke nähdään oppimisympäristönä, jossa on läsnä työelämässä oleva tieto, siitä tutkimuksellisesti saatu tieto ja sille tuotettava uusi osaamistieto.

Laureassa on rakennettu Optima-ympäristöön LbD-mallin mukaisia mallityötiloja, joita voidaan monistaa kokonaisuutena tai osina erilaisten hankkeiden tai oppimiskokonaisuuksien alustaksi.

Lehtori Elina Rajalahti ja sairaanhoidon opiskelija Mari Stolt Lohjan Laureasta esittelivät 23.10 Korkeakoulujen arviointineuvoston tilaisuudessa kokemuksiaan "Kehittämisympäristö" -mallityötilan rakentamisesta ja käytöstä."Kehittämisympäristö" koostuu kuudesta osasta: toimintaohjeet työtilassa, hankkeen asiakirjat, viestikeskus, tiedonrakentamisen keskus, tiedonjakamisen keskus ja arviointikeskus. Työtilaa voi muuntaa ja muokata, lisäämällä ja poistamalla kansioita sekä objekteja hankkeen tarpeiden mukaan. Visuaalista ilmettä voi muokata kuvallisten pohjien ja elementtien avulla.

Tiedonrakentamisen keskus on työtilan ydin ja työryhmien työskentelytila. Sen voi monistaa jokaiselle hankkeessa toimivalle työryhmälle. Siellä tuotetaan ja prosessoidaan tietoa LbD-ideologian mukaan etsien ja yhdessä tietoa rakentaen yhteisöllisesti. Tiedonrakentamiskeskuksessa työryhmällä on mahdollisuus jakaa ja tuottaa tietoa, tiedonhakuun liittyviä vinkkejä on tiedonhaku -kansiossa. Tiedonrakentamisen keskuksessa on työryhmälle oma työskentelytila, joka on työryhmäkansiossa.

Tiedon jakamisen keskus kansiossa tehdään näkyväksi hankkeessa syntyneiden tuotteiden tai julkaisujen prosessit. Se jakautuu osioihin julkaisut ja palvelutuotteet.

Arviointikeskus sisältää kolme arviointimetodia; itsearviointi, vertaisarviointi ja hankkeen arviointi. Käytettävät metodit voidaan valita hankkeen tavoitteiden ja tarpeen mukaan.

Elina pohti korkeakoulun näkökulmasta, että pedagogista lähtökohdista suunnitellut mallityötilat edistävät laadukasta työskentelyä, vähentävät virtuaalisten työtilojen rakentamiseen liittyvää työtä ja mahdollistavat yhteistyön työelämän kanssa. Mari on ollut mukana kahdessa Lohjan Laurean hankkeessa, joissa on hyödynnetty "Kehittämisympäristöä". Sekä aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen että asiakkaan/potilaan ohjaukseen liittyvissä hankkeissa on Optima toiminut oivallisesti yhteisenä työskentelyalustana. Opiskelijat, opettajat, työelämän edustajat ja muut yhteistyökumppanit ovat tavanneet kasvokkain lähitapaamisissa sekä jatkaneet työskentelyä Optima-ympäristössä. Optimassa on ollut helppo tehdä ryhmätöitä ja tavoittaa muut työryhmän jäsenet. Työelämän edustajat ja ohjaajat ovat voineet käydä ympäristössä silloin kun siihen on itsellä paras aika.

Pohdimme Elinan ja Marin kanssa "Kehittämisympäristön" jatkokehitystarpeita. Yksi keskeisimpiä tarpeita on integroida Optiman käyttöön sellaisia virtuaalisia työvälineitä, jotka mahdollistavat samanaikaisen työskentelyn verkossa. Nyt on lähinnä ollut käytössä vain Optiman chat. Laureassa on tällä hetkellä käytössä Skype ja WebEx, joista voitaisiin tehdä suositukset ja käyttöohjeet mallityötiloihin.

Tässä linkki Korkeakoulujen arviointineuvoston sivuille, joista löydät muita hyviä esimerkkejä.

Mitä mieltä sinä olet mallien käytettävyydestä verkossa tapahtuvassa koulutuksessa? Voit jättää kommenttisi tähän blogiin joko nimellä tai anonyymisti.

Tuesday, October 16, 2007

PVK-seminaari takana, mitä tuli opittua?

1) Sosiaalisen webin voimaa: Jaiku-yhteisön nopea reagointi asioihin.

2)Osallistuminen etukäteen seminaarin valmisteluun kirjoittamalla esim. omat tavoitteensa ja kokemuksensa workshopin wikiin, orientoi hyvin aiheeseen. Olen silloin motivoituneempi ja ehkä myös kriittisempi osallistuja.

3) Tuli kotona kuunneltua podcastit niistä esityksistä, joita en päässyt seuraamaan. Kannattaa kuunnella heti kun aihe on vielä itsellä ajankohtainen

4) Second Life esimerkki korkeakouluopinnoissa (ÅA) oli ajatuksia herättävä. Törmään myös heti omiin ennakkoluuloihin. Kokeilin asiaa kotona. Eka kerralla ei homma vielä auennut, mutta tuli selväksi että S L on paikka, jossa et voi välttyä vuorovaikutukselta ihmisten kanssa. Ja olet heti kansainvälisessä ympäristössä. Omasta fyysisestä olomuodosta luopuminen voi olla virkistäväkin kokemus.

Tuesday, September 18, 2007

Raportti syntyi

Tulevaisuuden eOpettaja -hankkeen raportti julkaistu! Löytyy verkosta Tulevaisuuden eOpettaja
Yhteistyöllä malleja ja menetelmiä verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen
Kirja tulee painosta parin viikon sisällä.

Kuvaamme neljän amk:n kokemuksia ja ratkaisuja virtuaaliopetuksen kehittämisestä. Kirjoitusprosessissa käytimme oppimisympäristöalustaa, wikiä ja WebExiä.

Yhteistyöllä olemme saaneet hyviä tuloksia jokaisessa osallistuneessa amk:ssa. Halua on vielä jatkaa yhteistyötä ja kehittää edelleen virtuaalisia työtapoja. Hankkeen loppuseminaari on valtakunnallisen Pedagogisia verkkoja kokemassa -seminaarin yhteydessä 11.10 Turussa. Kirjoja on jaossa siellä N määrä, joten kannattaa jo senkin takia tulla paikalle. Ja seminaarissa on hyvä ohjelma, tiätty.

Monday, August 20, 2007

Kotisivun hautajaiset

Olen pitänyt Internetissä 10 vuotta henkilökohtaisia kotisivuja. Matkan varrella sisältö, visuaalinen ilme ja palvelin ovat vaihtuneet, mutta sivut ovat kehittäneet ja ilmaisseet omaa identiteettiäni verkossa.

Tällä hetkellä tuntuu kuitenkin siltä, että blogi- ja wiki-alustat vastaavat paremmin yksityisen henkilön tarpeita. Kirjoittaminen, kuvien ja videoiden lisääminen sekä kommentointi on nopeaa valmiille alustoille. Voin keskittyä paremmin itse sisältöön.

Tänään, tässä ja nyt poistan kotisivuni netistä. Kohotan maljan menneille ja tuleville vuosille Netissä! Long live Web 2.0

Thursday, August 09, 2007

Lokakuussa tulossa Pedagogisia verkkoja kokemassa -seminaari

Pedagogisia verkkoja kokemassa -seminaari
11.-12.10.2007 Turku

Kyseessä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön valtakunnallinen seminaari, johon suosittelen osallistumista. Ainakin kahtena viime vuonna on esitelty hyviä uusia innovaatioita, joista saa virikkeitä omaan työhön. Ja ihmisten tapaaminen on tietysti huippu tärkeää.
Seminaarin sivulle

Konferenssi Laureassa Learning by Developing - New Ways to Learn

Learning by Developing - New Ways to Learn, International Conference on Innovative Pedagogical Models in Higher Education, will be held at Laurea in Finland on February 6th-7th, 2008.

The First Call for Papers has been released with information on early registration and preliminary programme. Please see the information.

Further information by e-mail: LbDconference@laurea.fi, and from Ms Raisa Saviaho (tel. +358 9 8868 7230) and Ms Elina Pohja (tel. +358 9 8868 7451).

Tuesday, July 31, 2007

Mobiilichat kännykästä

Pari sateista kesälomapäivää antoivat aikaa käynnykän chat-palvelun selvittämiseen. Chatia käytetään paljonkin verkko-opiskelussa esim. ohjauksessa ja kielten opiskelussa. Käyttäjät istuvat kuitenkin useimmiten tietokoneittensa ääressä riippuvaisena koneestaan ja laajakaistasta.

Soitto operaattorin help deskiin osoitti itselleni, että koska asiakastukihenkilön ja minun tietolähteenä oli sama ohje netissä, on syytä että itse selvitän asiaa. Käyttämälläni operaattorilla ei ole chat-palvelua.
Netistä löytyikin kohtuullisen kaivelun jälkeen ilokseni blogi, jossa kuluttajat keskustelevat Nokian e-sarjan puhelimiin liityvistä asioista. Ja mikä parasta, tätä kautta löytyi ilmainen VoIP-ohjelma Fring, joka tukee mm. Skypeä. Hienoa! Ei olisi mitään järkeä käyttää jotakin toista ohjelmaa, kun kaikki kontaktini käyttävät Skypeä. Saan nyt puhelimeeni Skypen kontaktilistani, näen ketkä ovat online ja voin chattailla ja soittaa puheluja Skypen kautta. Chat sujuu loistavasti, mutta puhelut ovat surkeita (äänen laatu huono ja välittyy viiveellä). Kännykkäni on internet-yhtydessä wlanin tai gprs:n kautta.

Opetuskäytössä mobiilichatilla on varmasti käyttöä. Opiskelijat tarvitsevat kuitenkin älypuhelimen ja käyttötukea. Kun opiskelijat työskentelevät tiivisti jokun hankkeen parissa tai kaipaavat esim. työharjottelussa ohjausta, chat kännykän kautta vapauttaa heidät liikumaan.

Tuesday, June 05, 2007

eRappu

Turkulaisten opetusteknologian ja pedagogiikan asiantuntijoiden verkosto eRappu kokoontui tänään Cindyllä Aurajoen rannassa. Avoin ja innostava ilmapiiri loi juuri sellaista "rikastavan yhteisön" (Pekka Himasen käsite) vuorovaikutusta, jossa on mahdollista luoda uusia innovaatioita.

Asialistalla oli verkoston toimintasuunnitelma ja syksyn Pedagogisia verkkoja kutomassa - seminaarin sisältö. Sen ohessa vaihdettiin vilkkaasti hyviä kokemuksia ja tutustuttiin toisiimme.

eRapulla on www-sivu http://www.turku.diak.fi/erappu ja intra WebCT:llä. Suunnitteilla on myös wiki Turun ammattikorkeakoulun alustalle.

Monday, April 23, 2007

Web 2.0 on in

Internet innostaa nyt yhä enemmän korkeakouluja oppimisalustana, kun Web 2.0 on tuonut uusia välineitä verkostoitumiseen ja tiedon yhteisölliseen tuottamiseen. Kävimme Laurean opettajien kanssa Leuvenin yliopistossa Belgiassa 27 - 30.3. opiskelemassa videoneuvottelujen hyödyntämistä ja Web 2.0:aa. Tavoitteena on ensi lukuvuonna lisätä virtuaalisia toimintatapoja opetuksessa ja integroida näitä verkko-oppimisympäristöön. Perustimme porukallemme blogin http://laureaelearning.blogspot.com/

Katso video kouluttajamme Steven Verjansin kiteytys siitä, mitä isäarvoa hänen mielestään Web 2.0 tuo koulutukseen.

Web 2.0 oli myös ITK-päivillä yksi suosituimmista teemoista. Ilmaiset ohjelmat ja kehittymässä oleva tekniikka eivät kuitenkaan vielä luo sellaista toimintavarmuutta, jota kouluttaja edellyttää isojen ryhmien kanssa toimiessaan. Pilotteihin ja pienten ryhmien testialaustana ne ovat mitä mainioimpia, mikäli ihmisllä on aikaa kohdata myös pioneerien haasteet: tökkivä tekniikka, muuttuvat aikataulut, monet web-osoitteet , käyttäjätunnus- ja salasanaviihdakko. Kun luennoitsijalla (näin kävi ITK-päivillä) ei ole näkö- eikä kuuloyhteyttä yleisöönsä, slidet kulkevat eri tahtiin kun puhe ja luennoitsijan ääni on epäselvä, on katastrofi valmis. Yleisöä on vaikea saada näillä eväillä vakuuttumaan sisällöstä.

Eli netti-uskovainenkin kohtaa huonot päivänsä. Kaikesta huolimatta Web 2.0 on nostanut Internetin peruslähtökohdat takaisin kunniaan: annan verkostolle käyttöön omat tietoni ja taitoni, ja saan vapaasti käyttööni muiden tuottamaa tietoa. Netissä oppijalla on mahdollisuus kohdata koko maailma (tosin vain internet-verkostossa mukana oleva maailma).

Saturday, March 17, 2007

Nyt on oline neuvottelujen aika!

Web-konferenssi ja -viestintäjärjestelmät alkavat olla todellinen vaihtoehto reaaliaikaisen tapaamisen toteuttamiseen. Ohjelmia on useita, mutta mikä parasta - ne toimivat!

Skype nettipuhelin on kokemukseni mukaan edelleen ylivoimainen kahden henkilön tai pienen ryhmän väliseen viestintään. Käytämme sitä Laurean sisällä aktiivisesti, esim. Sarin kanssa hoidetaan työpäivän aikana kaikki keskinäiset puhelut ja chat-viestit Skypessä. Koska olemme samassa sisäverkossa, muiden sovellusten käyttö tapahtuu luontevasti omalta koneelta. Lyhyet viestit chatiin ovat nopeita kirjoittaa, asia tulee välitetyksi ja etäällä toisistaan toimivat henkilöt tuntevat olevansa yhteisössä mukana. Projektien asioita hoidetaan Skypen välityksellä - pienetkin asiat on helppo ja nopea hoitaa, ilman että pitää käyttää sähköpostia ja jäädä odottamaan vastausta. Skype on luontevasti käytössä missä tahansa kun avaan koneeni ja olen päässyt verkkoon. Kontaktilistasta näen ketkä kumppaneista ovat online.

WebEx web-konferenssi ohjelmaan voi osallistua jopa 200 yhtäaikaista linjaa. Käytämme Laureassa WebExiä pilottina niin, että host-lisenssejä on 14 kpl. Tähän mennessä online istuntoina on pidetty koulutuksia, palavereja ja esim. kirjoitettu kollegan kanssa yhteistä paperia jaetun sovelluksen avulla. Tänä keväänä WebExiin mahdollistui jakaa 7:lle hengelle mikrofoni - hyvä uudistus. Vähentää hostin työtä. Järjestelmä on osoittautunut vakaaksi, tekniset ongelmat eivät ainakaan vielä ole kertaakaan keskeyttäneet kokousta.

Adobe Connect pro www-pohjainen viestintäjärjestelmä on herättänyt korkeakoulumaailmassa runsaasti kiinnostusta ja odotuksia. Suorastaan hypeä. Käytämme VirtuaaliAMK:n mentorointihankkeessa Connect prota online neuvotteluihin, yhteisen neuvottelutilan lisäksi jokaisella alaryhmällä on oma työhuone. Toimin hankkeessa mentorina ja minulla on oma huone käytössä puoleksi vuodeksi. Lupaavalta alustan käyttö vaikuttaakin. Ensimmäiset palaverit pidimme tällä viikolla.

TeamSpeakia käytämme VirtuaaliAMK:n sisällöntuotantorenkaiden kokouksissa ja erilaisissa valtakunnallisissa koulutuksissa. TeamSpeakissa välittyy vain ääni, ei kuvaa. Käyttö on kuitenkin helppoa ja chat sekä istuntojen nauhoitus sujuvat hyvin.

FlashMeetingiä käytämme Arjan kanssa kansainvälisessä VMBase hankkeessa, jota koordinoi Europace yhteistyöverkosto. Projektiryhmän kokous on kerran kahdessa viikossa online. Osallistujia on ympäri Eurooppaa. Puheenvuoro vaihtuu kokouksessa sujuvasti henkilöltä toiselle ilman hostia

Huomatkaa siis, että työvälineitä alkaa olla runsain mitoin. Tämä tulee olemaan it-tuelle varsinainen haaste kun käyttäjien määrä kasvaa! Toistaiseksi itse olen selvinnyt vähällä: koneeni tukee sujuvasti näitä alustoja eikä teknisiä ongelmia ole ollut. Java pluginit ja Flash playerit on koneessa ja selaimista uusimmat versiot. Mikrofonin ja kaiuttimien säädöt ovat ainoita mitä on pitänyt itse tehdä.

Thursday, January 18, 2007

Verkko-opetuksen mallityötilat

Pidimme lehtori Elina Rajalahden kanssa 17.1. online koulutuksen Laurean verkko-opetuksen mallityötiloista. Katso nauhoite.

Kehitämme Laureassa mallityötiloja tukemaan kehittämispohjaista oppimista (Learning by Developing). Kehittämistyössä on ollut mukana 13 opettajaa. Verkko-opetuksen mallit ovat teemanamme mysö ITK-päivillä 19 - 20.4 . Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan pedagogisten mallien käytöstä!


Katso Tulevaisuuden eOpettaja -hankeen blogi - siellä on mahdollisuus keskustella online koulutusten teemoista.