Tuesday, December 20, 2011

Oppimisympäristöt kehittyvät

Nykypäivän opiskelija toimii monenlaisissa ympäristöissä ja tiloissa. Hän opiskelee kampuksella, kotona, työpaikalla, kirjastossa ja liikennevälineissä. Moni opiskelee myös ollessaan matkalla kotimaassa tai ulkomailla. Ammattikorkeakoulut kehittävät sekä fyysisiä kampuksiaan että verkko-oppimisympäristöjä kohtaamisen tiloiksi, joissa on mahdollista kehittää työelämälähtöisiä hankkeita yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa. Omassa organisaatiossani, Laureassa, perinteisestä luento- ja luokkahuonerakenteesta on irtaannuttu erityisesti Learning by Developing (LbD) mallin mukaan toimivien hanketilojen ("tutkimus- ja kehityslabrojen") ja kohtaamispaikkojen avulla. Myös luentotiloja ja luokkahuoneita tarvitaan edelleen erikokoisia ryhmiä ja erilaisia tilanteita varten. Fyysisistä tiloista tarvitaan yhä useammin yhteyksiä ulkomaailmaan – halutaan suoria lähetyksiä tai tallenteita tilaisuuksista, halutaan osallistujien osallistuvan tilaisuuksiin sosiaalisen median avulla, osa henkilöistä osallistuu etänä verkon välityksellä tilaisuuksiin jne.

Laurean toimintaan pääsee tutustumaan helmikuussa Kauppakeskus Kampissa, kun Laurea avaa siellä showroomin koko kuukaudeksi - siis uusi kampus Helsingin keskustaan. Mielenkiintoisia ovat myös Laurean simulaatioympäristöt. Yksi niistä avattiin tänään virtuaalimaailma Second Lifessa, nimittäin Lohjan Laurean virtuaalikampus, joka on erikoistunut business alan ja terveysalan koulutukseen sekä yrittäjyyden tukemiseen. Laurean verkkolehdestä voi lukea tarkemmin Lohjan satsauksesta virtuaalimaailmaan.

Joustava korkeakouluopiskelu mahdollistaa myös yhä usemmin sen, että opiskelija voi suorittaa opintoja jossakin toisessa korkeakoulussa. Laurea on mukana nk. Fuas- liittoumassa, jossa Fuas virtuaalikampukseksi nimetyssä hankkeessa kehitämme kolmen ammattikorkeakoulun yhteisiä virtuaalipalveluja, e-oppimista ja e-workingiä.


Näkymä Tikkurilan Laurean kampukselta

Tikkurilan Laurean liiketalouden opiskelijoiden hankkeet löytyvät tiedonpuusta

Tikkurilan Laurean liiketalouden opiskelijoiden työskentelytila, jossa opettaja ja ohjaaja ovat aina läsnä. Erillistä opettajanhuonetta ei ole. Ohjausta on saatavilla silloin, kun opiskelija tai ryhmä sitä tarvitsee.

Lohjan Laurean virtuaalikampukselta löytyy sairaala, jossa voi harjoitella esim. lääkkeiden annostelua ja erilaisten potilaiden kohtaamista

Lohjan Laurean virtuaalimaailman yrittäjyyspolulla opiskelija löytää haastavia oppimistehtäviä. 3D-ympäristö tuo oppijoille ainutlaatuisen läsnäolemisen ja osallistumisen kokemuksen.
Oppisen tiloista verkossa ja työpaikalla keskusteltiin myös Suomen eOppimiskeskuksen järjestämässä Digital Competence and Learning -konferenssissa marraskuussa. Hyvän konferenssin aineistot löytyvät tältä sivulta http://www.eoppimiskeskus.fi/dcl