Sunday, September 28, 2008

Viestinnän ammattilaiset ajatusten aallonharjalla

Ammattikorkeakoulujen viestintäpäivillä ”Ajatusten aallonharjalla” 24 -26.9. viestinnästä vastaavat henkilöt keskustelivat sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta sekä yhteistyösuhteiden rakentamisesta eri medioiden edustajiin. Workshoppini ”Sosiaalista mediaa ja verkkoyhteisöjä” keräsi yhteen runsaan joukon uusista viestinnän medioista kiinnostuneita viestinnän ammattilaisia. Käytin esityksessäni esimerkkeinä Jaikua, Ningiä ja Second Lifea.

Suurin osa yleisöstä oli uteliaan kiinnostunut ja halukas kokeilemaan verkon tarjoamia verkostoitumismahdollisuuksia. Laurean ryhmät esimerkiksi FaceBookissa, LinkedINissä ja Second Lifessa antavat mahdollisuuden lähestyä ihmisiä myös epävirallisissa ympäristöissä. Markkinointi näiden välineiden kautta on kuitenkin suunniteltava hyvin hienotunteiseksi – ei liian virallista eikä liian usein. Muuten ihmiset kyllästyvät ja viestit torjutaan.

Totesimme yhdessä, että ammattikorkeakoulujen viestinnän pitää toimia läheisessä yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Esimerkiksi opiskelijaharjoittelijoiden ja oppilaskunnan edustajien kanssa löydetään parhaiten opiskelijalähtöiset viestintäkanavat.

Yleisössä oli myös epäilijöitä, jotka kokevat virtuaalisen vuorovaikutuksen vääräksi ja vaaralliseksi. Kasvokkain, samassa tilassa tapahtuva tapaaminen on tutuinta ihmisille ja sitä arvostetaan eniten. Verkkovuorovaikutuksen pelätään lisäävän epäsosiaalisten opiskelijoiden syrjäytymisriskiä. Esimerkiksi Jaiku-pikkujoulujuhla tai SecondLife seminaari, joka toteutetaan osittain verkossa ja osittain läsnä olemalla, pelottaa ajatuksena monia ihmisiä. Mixed reality on vielä hyvin vieras ja outo ilmiö.

Kauhajoen ja Jokelan tragediat toivat Internetin ihmisten tietoisuuteen hyvin pelottavalla tavalla. Mieleltään sairas ihminen kokee verkossa ikään kuin toimivansa kavereiden kanssa, vaikka todellisuudessa kavereita ei olekaan. Lapset ja nuoret voivat olla verkkoyhteisöissä johdateltavissa myös huonoon seuraan tai hyväksikäytettäväksi. Totesimme workshopissa, että on tärkeää herättää ammattikorkeakouluissa sosiaalialan opiskelijoiden ja opettajien kiinnostus verkkoyhteisöjä kohtaan. Sosionomi-opiskelijoiden tulisi mennä mukaan verkkoyhteisöihin, joissa nuoret viettävät aikaansa ja tutkia myös Second Life virtuaalimaailman mahdollisuuksia.