Thursday, November 11, 2010

3D-kirja Second Life ympäristössä

Toimin 4GoodLife-projektissa Laurea-ammattikorkeakoulun tutkimusharjoittelijana ja käytän Second Life 3D-ympäristöä yhtenä työkaluistani projektin tiimoilta. Olen sisällöntuottajana, eli mm. rakennan 4GoodLife aluetta yhdessä toisen avattaren, Tannin kanssa.

Viimeaikaisimmista Second Life maailman sisäisistä ohjelmakokonaisuuksista olen suunnitellut 4GoodLife-alueella jaettavaa virtuaalikirjaa, jota olisi tarkoitus jakaa kaikille alueella kävijöille opaskirjaseksi.
Koska kirjan koodaaminen tarvitsee edistyneen ohjelmointitaidon ja oma osaamistasoni arvioiden saisin kyseisen ohjelman aikaan kuukaudessa päädyin etukäteen koodattuun kirja-alustaan, johon tekisin tarvittavat muutokset, sekä lisäisin sisällön.

Aikani virtuaaliselta markkinapaikalta etsittyäni löysin 3D-kirjaan sopivan scriptialustan, joka käy tarkoitukseen hyvin.
3D-kirja perustoiminnot ovat samat kuin tavallisella reaalimaailman kirjalla. Kun kirja on asetettu näkyviin näyttöscreenille Second Life virtuaaliympäristössä sen sivuja voi kääntää joko viemällä hiiri kirjan sivulle ja klikkaamalla, tai käyttämällä nuolivalikkoa kirjan yläosassa.
Kirjalla on myös kansiosa, sekä sen voi avata ja laittaa kiinni kuin perinteisen kirjan.
Kirjaa voi oman valinnan mukaan myös suurentaa tai pienentää + ja – valikosta, sekä siihen voi liittää Second Life maailman sisäisiä paikkoja joista on otettu osoitteet, eli landmarkit. Näiden landmarkkien avulla käyttäjä voi viedä virtuaalihahmonsa juuri siihen paikaan, johon kirjan tekijä haluaa.
Periaatteessa 3D-kirjaan voi mallintaa sisällöllisesti ja teknisesti kokonaisen romaanin, mutta virtuaalimaailman puitteet huomioon ottaen se ei tule olemaan todennäköisesti suosittu vaihtoehto.
Second Life ympäristönä on visuaalinen ja vuorovaikutteinen ja siksi perinteinen kirjan selaileminen sekä pitkien tekstien lukeminen ei tunnu mielekkäältä vaihtoehdolta.
Lyhytjänteisessä virtuaalimaailmassa 3D-kirjan paras käyttötapa on lyhytmuotoisen informaation tarjoaminen käyttäjälle. Kirjan sisältönä kuvat ja tiiviit tekstipätkät linkkeineen soveltuvat hyvin ympäristöön.
Itse olen suunnitellut 3D-kirjan käyttöönottoa 4GoodLife-alueen esittelyyn. Käyttäjä kirjaa selatessaan saa informaatiota siitä mikä 4GoodLife alue on, mitä toimintoja tai palveluita sekä paikkoja alue pitää sisällään.
Vaikka virtuaalikirjan alkumuoto on suhteellisen perinteinen, niin tulevaisuudessa näkisin 3D-kirjan toimivan interaktiivisena opaskirjasena, jossa olisi mahdollisuudet mm. videokuvan, linkkien ja teleport-painikkeiden käyttöön.



Tässä kuvaa 3D-kirjasta käyttäjän screenillä.

Lisätietoa 4GoodLife-hankkeesta ja Second Lifestä:
http://wiki.laurea.fi/4goodlife

Monday, November 08, 2010

Löydy - Brändää itsesi verkossa



Löydy- Brändää itsesi verkossa (2010) on Tuija Aallon ja Marylka Yoe Uusisaaren yhdessä kirjoittama teos, joka on juuri ilmestynyt. Tekijät ovat aikaisemmin kirjoittaneet yhdessä Nettielämää- Sosiaalisen median maailmat (2009), joka on nykyään myös saatavissa pdf-julkaisuna. Uusimmassa kirjassa kannustetaan oman ammatillisen verkkoidentiteetin, henkilöbrändin luomiseen. Työminän ja yksityisen minän erottamista verkossa pidetään yleensä tarpeellisena, mutta vaikka itse pyrkisikin esiintymään yksityishenkilönä, voi silti tulla nähdyksi työroolissa. Täysin työrooliin liittyvässä verkkoidentiteetissä edustetaan omaa organisaatiota, kun taas yksityinen verkkoidentiteetti on jokaisen omaa, työhön liittymätöntä aluetta. Kirjassa tuodaan kolmas näkökulma asiaan, jolloin näiden identiteettien ympärille voi muodostua yksityisestä verkkoelämästä sekä työroolista irrallaan oleva ammatillinen henkilöbrändi.

Ammatillisen verkkoidentiteetin perusideana on, että toimit oman alasi edustajana, asiantuntijana ja omistat tekijänoikeudet omalla ajallasi tuottamaasi sisältöön. Silloin ammatillinen henkilöbrändisi ei ole työnantaja-sidonnainen vaan työnantajasta riippumaton verkkoidentiteetti. Se antaa sinulle enemmän vapautta ja liikkumavaraa puhua ja toimia oman alan edustajanasi. Rajoitukset on kuitenkin otettava huomioon esimerkiksi sallitaanko oman työpaikan organisaatiokulttuurissa julkinen esiintyminen. Julkinen tässä yhteydessä tarkoittaa, että materiaali on kenen tahansa löydettävissä. Ammatillisen verkkoidentiteetin perustamisen muita motiiveja voivat olla esimerkiksi oman yrityksen tuotteen, oman kirjan tai oman osaamisensa myyminen. Oman ammatti-identiteetin on oltava kuitenkin jo jollain tapaa muodostunut ennen kuin voi lähteä perustamaan ammatillista verkko-persoonaa. Verkkopersoonan rakentaminen vaatii myös systemaattista ja pitkäjänteistä sisällöntuotantoa, löydettävyyttä verkosta sekä verkostoitumista sosiaalisessa mediassa.

Löydy - Brändää itsesi verkossa annetaan käytännön ohjeita ja ideoita verkossa ja verkostoissa toimimiseen sekä verkkoviestintään. Sosiaalinen media on muuttanut merkittävästi työ- ja viestintäkulttuuriamme ja luonut uuden toimintaympäristön. Se vaatii myös organisaatioilta sosiaalisen median strategioiden, toimintaohjeiden laatimista. Tieto- ja viestintätekniikan hallinnasta on tullut lähes kaikilla toimialoilla vaadittava perustaito ja nykyään puhutaankin sosiaalisen median kansalaistaidoista. Kirja sisältää kattavan listan erilaisista verkko(viestintä)työkaluista, joita voi kokeilla omiin tarpeisiin sopiviksi. Itse koin kirjan erittäin antoisana ja hyödyllisenä kuin myös tekijöiden Nettielämää-kirjankin, jossa opastetaan erilaisiin verkon yhteisöllisten palvelujen käyttöön.

Olen aktiivisena kirjabloggarina, facebookkajana ja sivutoimisena yrittäjänä joutunut miettimään omaa verkkoidentiteettiäni ja sen suhdetta yksityiselämän asioihin. Helpottavaa olikin lukea, että täysipainoista ammatillista verkkoelämää voi elää ilman voimakasta yksityiselämänsä tai persoonansa esille tuomista. Nettirooli ei vaadi erityisesti kertomaan itsestään ja omista asioistaan, vaikka rajanveto voi ollakin välillä vaikeaa. Omassa verkkoidentiteetissäni pidän tärkeänä tiedon jakamista ja sisällöllistä asiantuntemusta. Olen myös kokenut aivan uudenlaista ja merkityksellistä sosiaalisten suhteiden luomista verkossa, verkostoituessani toisten kirjabloggareiden kanssa. Voidaan sanoa, että elämme niin sanotussa postmodernissa (tieto)yhteiskunnassa, jolloin meillä voi olla monia, hajautuneita identiteettejä. Ehkä verkkoidentiteettien moninaisuus juuri kuvastaa tätä ilmiötä. Tärkeää mielestäni kuitenkin on, että se oma yksilöllinen ääni yhdessä muiden kanssa on luomassa uutta, avointa ja yhteisöllistä tieto- ja viestintäkulttuuria.

Kirjan tekijöistä Marylka Yoe Uusisaari toimii aivotutkijana Japanissa ja pitää myös omaa blogia. Tuija Aalto on taas digimedian ja verkkoviestinnän asiantuntija ja kirjoittaa Tuhat sanaa-blogia. Naiset tutustuivat toisiinsa, kuinkas muutenkaan bloggaamisen kautta.