Monday, November 08, 2010

Löydy - Brändää itsesi verkossaLöydy- Brändää itsesi verkossa (2010) on Tuija Aallon ja Marylka Yoe Uusisaaren yhdessä kirjoittama teos, joka on juuri ilmestynyt. Tekijät ovat aikaisemmin kirjoittaneet yhdessä Nettielämää- Sosiaalisen median maailmat (2009), joka on nykyään myös saatavissa pdf-julkaisuna. Uusimmassa kirjassa kannustetaan oman ammatillisen verkkoidentiteetin, henkilöbrändin luomiseen. Työminän ja yksityisen minän erottamista verkossa pidetään yleensä tarpeellisena, mutta vaikka itse pyrkisikin esiintymään yksityishenkilönä, voi silti tulla nähdyksi työroolissa. Täysin työrooliin liittyvässä verkkoidentiteetissä edustetaan omaa organisaatiota, kun taas yksityinen verkkoidentiteetti on jokaisen omaa, työhön liittymätöntä aluetta. Kirjassa tuodaan kolmas näkökulma asiaan, jolloin näiden identiteettien ympärille voi muodostua yksityisestä verkkoelämästä sekä työroolista irrallaan oleva ammatillinen henkilöbrändi.

Ammatillisen verkkoidentiteetin perusideana on, että toimit oman alasi edustajana, asiantuntijana ja omistat tekijänoikeudet omalla ajallasi tuottamaasi sisältöön. Silloin ammatillinen henkilöbrändisi ei ole työnantaja-sidonnainen vaan työnantajasta riippumaton verkkoidentiteetti. Se antaa sinulle enemmän vapautta ja liikkumavaraa puhua ja toimia oman alan edustajanasi. Rajoitukset on kuitenkin otettava huomioon esimerkiksi sallitaanko oman työpaikan organisaatiokulttuurissa julkinen esiintyminen. Julkinen tässä yhteydessä tarkoittaa, että materiaali on kenen tahansa löydettävissä. Ammatillisen verkkoidentiteetin perustamisen muita motiiveja voivat olla esimerkiksi oman yrityksen tuotteen, oman kirjan tai oman osaamisensa myyminen. Oman ammatti-identiteetin on oltava kuitenkin jo jollain tapaa muodostunut ennen kuin voi lähteä perustamaan ammatillista verkko-persoonaa. Verkkopersoonan rakentaminen vaatii myös systemaattista ja pitkäjänteistä sisällöntuotantoa, löydettävyyttä verkosta sekä verkostoitumista sosiaalisessa mediassa.

Löydy - Brändää itsesi verkossa annetaan käytännön ohjeita ja ideoita verkossa ja verkostoissa toimimiseen sekä verkkoviestintään. Sosiaalinen media on muuttanut merkittävästi työ- ja viestintäkulttuuriamme ja luonut uuden toimintaympäristön. Se vaatii myös organisaatioilta sosiaalisen median strategioiden, toimintaohjeiden laatimista. Tieto- ja viestintätekniikan hallinnasta on tullut lähes kaikilla toimialoilla vaadittava perustaito ja nykyään puhutaankin sosiaalisen median kansalaistaidoista. Kirja sisältää kattavan listan erilaisista verkko(viestintä)työkaluista, joita voi kokeilla omiin tarpeisiin sopiviksi. Itse koin kirjan erittäin antoisana ja hyödyllisenä kuin myös tekijöiden Nettielämää-kirjankin, jossa opastetaan erilaisiin verkon yhteisöllisten palvelujen käyttöön.

Olen aktiivisena kirjabloggarina, facebookkajana ja sivutoimisena yrittäjänä joutunut miettimään omaa verkkoidentiteettiäni ja sen suhdetta yksityiselämän asioihin. Helpottavaa olikin lukea, että täysipainoista ammatillista verkkoelämää voi elää ilman voimakasta yksityiselämänsä tai persoonansa esille tuomista. Nettirooli ei vaadi erityisesti kertomaan itsestään ja omista asioistaan, vaikka rajanveto voi ollakin välillä vaikeaa. Omassa verkkoidentiteetissäni pidän tärkeänä tiedon jakamista ja sisällöllistä asiantuntemusta. Olen myös kokenut aivan uudenlaista ja merkityksellistä sosiaalisten suhteiden luomista verkossa, verkostoituessani toisten kirjabloggareiden kanssa. Voidaan sanoa, että elämme niin sanotussa postmodernissa (tieto)yhteiskunnassa, jolloin meillä voi olla monia, hajautuneita identiteettejä. Ehkä verkkoidentiteettien moninaisuus juuri kuvastaa tätä ilmiötä. Tärkeää mielestäni kuitenkin on, että se oma yksilöllinen ääni yhdessä muiden kanssa on luomassa uutta, avointa ja yhteisöllistä tieto- ja viestintäkulttuuria.

Kirjan tekijöistä Marylka Yoe Uusisaari toimii aivotutkijana Japanissa ja pitää myös omaa blogia. Tuija Aalto on taas digimedian ja verkkoviestinnän asiantuntija ja kirjoittaa Tuhat sanaa-blogia. Naiset tutustuivat toisiinsa, kuinkas muutenkaan bloggaamisen kautta.

6 comments:

Irma said...

Oman ammatillisen profiilin kehittäminen verkossa on tarpeellinen ja ajankohtainen asia. Kiitos Sara artikkelista. Minulla on kirja kirjaston varauslistalla, joten odotan mielenkiintoisia lukuhetkiä.

Tuija Aalto said...

Kiitos kirjaesittelystä ja oman henkilöbrändäykokemuksen jakamisesta. Itselleni yksi tärkeä ulottuvuus kirjaa on juuri se, että sosiaalisessa mediassa voivat yhtä hyvin toimia ihan liekeissä olevat somettajat, ja ihan tavalliset tietotyöläiset, jotka vain toteavat voivansa tehostaa työntekoaan verkon keinoin.

En ole varma, muuttuuko ihmisen lähestymistapa ajan saatossa ja jos niin kummasta leiristä mahtaisi olla siirtymää kumpaan? Voiko intopiukkasomettaja laimentua tavan nettiduunariksi, tai voiko pidättäytyväisemmästä pirkosta kuoriutua nettievankelista? Olisi hauska kuulla molemmanlaisia tarinoita!

Vesa Vilenius said...

Erittäin hyvä ja mielenkiintoinen analyysi kirjasta, jota en ole vielä käsiini saanut, mutta aion sen lukea asappina.

Olen itsekin pyrkinyt tuomaan esiin sitä, että somettamisen ensimmäinen iso päätös on työroolin ja privaattipersoonan sopusoinnun löytäminen - tai vaihtoehtoisesti näiden erottaminen eri osa-alueikseen.

Se kumpi tapa on parempi riippuu omista tavoitteista, toimenkuvasta sekä sosiaalisesta mediaympäristöstä.

Ammatillisissa ja asiantuntijuuden ympärille rakentuneissa palveluissa työrooli on luontevin ja ilmeisin. Facebook sen sijaan on monenkirjava henkilöbrändäyksen markkinapaikka. Siellä rajanveto on ehkä vaikeinta ilman, että jättää henkilökohtaisen tai ammatillisen verkoston ulkopuolelle.

Koko somepaletti on hyvä miettiä huolella, jotta omasta verkkopresenssistä rakentuu hyvä ja halutun suuntainen kokonaisuus.

Tuija Aalto said...

Linkitin tänne Löydy-kirjan sivulta otsikolla Lukukokemuksia

http://loydy.fi/Loydy/Loydy.html

Sara said...

Hei Tuija ja Vesa kiitos kommenteista ja linkityksestä myös!

Helena said...

siteerasin tätä kirjaesittelyäsi asianmukaisesti lähdetiedoin täällä
http://notkolla.blogspot.com/