Friday, February 14, 2014

Opetusteknologian suuntaa etsimässä

NMC (New Media Consortium) julkaisee vuosittain tulevaisuusraportin korkeakoulujen opetusteknologioiden käytöstä. Kyse on laajan eOppimisen asiantuntijaverkoston arvioinnista.
Katso NMC Horizon report 2014

Tämän vuoden raportin mukaan trendejä tulevat olemaan:

1 - 2 vuoden aikana
- oppimisympäristöt monimuotoistuvat. Opiskellaan yhteisöllisesti sekä verkossa että kampuksella.
- sosiaalisen median käyttö opiskelussa lisääntyy

3 - 5 vuoden aikana
- omatoiminen digitaalisten sisältöjen tuotanto lisääntyy (videot, e-kirjat jne.). Kriittisen lukutaidon merkitys kasvaa
- opiskeluun liityvää dataa hyödynnetään opintojen henkilökohtaistamisen tukena ja arvioinnissa (learning analytics)

yli 5 vuotta:
- tuotetaan uusia ketterän muutosjohtamisen malleja
- verkko-opiskelusta tulee inhimillisempää ja luonnollisempaa. Videoilla ja muilla keinoilla saadaan aikaiseksi luonnollisempia vuorovaikutuskokemuksia verkossa

Raportin mukaan seuraavat tekniikat yleistyvät:

vuoden aikana:
- flipped classroom. Opettaminen vähentyy, vastuu opiskelusta on opiskelijoilla, tarjolla on erilaisia digitaalisia aineistoja ja yhteisöllistä opiskelua
- opiskelusta kerätään raakadataa, jota hyödynnetään opiskelupolkujen räätälöinnissä (learning analytics)

2 - 3 vuoden aikana:
- 3D tulostaminen
- pelit ja oppiminen

4 - 5 vuoden aikana:
- oman aktiivisuuden (liikunta, lepo, ravitsemus jne.) mittaaminen ja seuranta esim. kellon, rannekkeen tai kännykkäsovellusten avulla
-  digitaaliset avustajat (virtual assistants) esim. äänen ja liikkeen avulla tapahtuva opastus

Horizon raportit tuntuvat hyvin aika hyvin ennustavan tulevaisuuden kehitystä ja varmasti niillä on myös ohjaava merkitys.

Alla olevassa videossa on  koululaisia Bett-messujen standillä. Näillä oppilailla digitaalinen oppimisympäristö on jo niin luonteva osa koulunkäyntiä, että meillä on korkeakouluissa haastetta vastata näiden tulevien opiskelijoiden tarpeisiin!


Sunday, February 02, 2014

Opetusteknologiamessujen antia korkeakoululuille - BETT 2014


Bett, Euroopan suurimmat opetusteknologiamessut Lontoon Excelissä, kokosivat tammikuussa yhteen valtavan määrän sekä brittiläisiä että kansainvälisiä tekniikan ja palvelujen tuottajia. Tarjontaa oli runsaasti kaikille kouluasteille. Suomalaisten blogikirjoituksia BETT 2014 messuista on koottu tänne http://www.matleenalaakso.fi/2014/01/suomalaisten-bett-2014-matkaraportit.html Raporteissa on hyvin kuvattu messujen sisältöä. 

Näyttelyn yhteydessä järjestettiin Teknologia korkeakoulutuksessa -seminaari, joka tarjosi meillekin ajankohtaisia aiheita: MOOC, BYOD, oppimisen analytiikka (learning analytics) sekä henkilöstön ja opiskelijoiden digitaalisen lukutaidon (digital literacy) parantaminen. 

Ilmaiset verkkokurssit, MOOCit herättivät monia avoimia kysymyksiä. Onko kannattavaa tuottaa ilmaisia kursseja? Kilpailevatko kaupalliset verkkokurssien tuottajat samoista opiskelijoista kuin yliopistot? Vievätkö isot brändiyliopistot avoimilla kursseillaan pienten yliopistojen opiskelijat? FutureLearn - alusta, jonka jäseniä ovat Open Universityn lisäksi monet brittiyliopistot, kiinnosti seminaariosallistujia. eOppimisen vaikuttaja Donald Clark osallistui seminaarissa paneeliin ja bloggasi myöhemmin otsikolla “MOOCs: Futurelearn 4 pluses & 4 minuses”. Keskusteluja käytiin MOOCien laadusta ja opetuksen innovatiivisuudesta, ohjauksen tarpeesta sekä opetustarjonnan sisällöstä. Opiskelijat ovat alkaneet hakea oppimateriaalia enemmän Youtubesta kuin Google-haulla, videoiden avulla halutaan opiskella. 

Korkeakouluissa joudutaan kysymään, millä kaikilla eri laitteilla ympäristössä pitää pystyä toimimaan? Henkilöillä on keskimäärin 2-3 erilaista laitetta aiemman yhden tietokoneen sijasta. BYOD (bring your own devices) ja mobiilius nähtiinkin uudenlaisen voimaannuttavan ja yhteisöllisen työskentelyn perustana. Kuten Simon Furber asiaa kuvasi “ we are no more slaves to the cable” vaan työskentely tapahtuu erilaisissa ympäristöissä erilaisin laittein yksin tai ryhmissä vuorovaikutteisesti. Palvelut ja oppimisympäristöt ovat yhdestä portaalista helposti saavutettavissa ja käytettävissä erilaisilla laitteilla yhtä helposti kuin kotona. Toimiva langaton verkko on työskentelyn perusta. Tietohallinnolle haasteena ovat erilaiset käyttäjät ja laitteet, laitteiden omistajuus sekä tietoturva.  It is now anytime, anywhere, any device and any source.

Oppimisen analytiikasta esiteltiin mielenkiintoisia näkymiä. Verkkoympäristöissä kerätään paljon dataa, jota ei aiemmin ole analysoitu ja hyödynnetty oppimisen ja opetuksen tukemiseen. Uuden sukupolven oppimisalustat keräävät monipuolisesti dataa ja MOOC-kursseilla mentori pystyy opiskelijoiden aktiivisuuden perusteella suuntaamaan ohjausta. Mentorin kannattaa kommentoida ja kohdistaa ohjaus niihin opiskelijoihin, jotka ovat oppimisympäristössä aktiivisia tai joita muut opiskelijat seuraavat. Analytiikan perusteella voidaan myös poimia erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä toimivat työskentelytavat. Huolestuttavaa kuitenkin on miten MOOC-kurssien järjestäjät käsittelevät opiskelijoiden tietoja ja välitetäänkö niitä eteenpäin kolmansille osapuolille. Tietojen tulisikin ensisijaisesti olla opiskelijan, opettajan sekä korkeakoulun hyödynnettävissä. 

- Irma ja Jaana

Vieraileva kirjoittaja Jaana Kullaslahti jaana.kullaslahti@hamk.fi