Monday, May 24, 2010

Komiasti eOppimaan

Seinäjoen amk:n (SeAMK) Ohjauksen kehittäminen etätyövälineillä -hankkeen ohjausryhmä kokoontui Seinäjoella viime viikolla. Ohjausryhmä on koontunut sekä online että f-to-f . Tällä kertaa kokouksen lisäksi tutustuimme SeAMKin oppimisympäristöön ja hankkeisiin.

Komia alueellinen yhteistyö näkyi mm. Opinlakeuden ja Webanetin esittelyissä.
Jouni Jouppila esitteli Webanetiä.

Webanet on verkkosivusto, johon Seinäjoen yliopistokeskus ja Seamk tuottavat videoita, jotka keskittyvät tieteen popularisointiin. Videot ovat laadukkaita ja helposti katsottavissa. Tieto videon pituudesta ja mahdollisuus jakaa se yhteisöpalveluissa (FB, Twitter) lisäisivät vielä tiedon leviämistä. Esim. Karis Salon videoesitys Sähköpostiviestinnästä on mieleenkiintoinen ja herättää katsojansa videon keskivaiheilla :-) Trissa.tv puolestaan on Etelä-Pohjalainen nettitv, jossa Seamk on myös mukana.

Tekniikan koulutusohjelman Cave (cave automated virtual environment) - virtuaalilaboratorion esittely herätti keskustelun 3-mallintamisen ja simulaatioiden tarpeesta koulutuksessa sekä työelämän kehittämisessä.


Cavessa käytetään 3D-laseja samalla tavalla kun 3D-elokuvissa ja tv:n katselussa. Virtuaalinen elämys on hyvin voimakas. Laboratoriossa voidaan suunnitella palveluja, rakentaa virtuaalipelejä ja tuottaa monipuolisia visuaalisia elämyksiä. Cave on tekniikaltaan vakuuttava, mutta se ei ole ainakaan tällä hetekellä vielä ole integroitavissa nettipalveluihin.Sosiaalinen media ammattikorkeakoulun työssä herätti runsaasti keskustelua. Jotta voidaan komiasti toimia verkossa, pitää luoda oma käsitys sosiaalisesta mediasta ja tunnistaa sen mahdollisuudet. Myös SeAMK on luomassa sosiaalisen median ohjeita henkilökunnalle ja opiskelijoille.