Monday, April 21, 2008

Osallistavat menetelmät ennen ja jälkeen seminaarin

Sekä Grasping the Future - A Challenge of Learning and Innovation -seminaari (2.4 Wanha satama) että Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi (16-18.4 Hämeenlinna)houkuttelivat ihmisiä vuorovaikutukseen sosiaalisen median keinoin. Kummassakin oli käytössä Dicolen wikipedia-tyyppinen alusta webbisivujen lisäksi. Tarjolla oli blogi, omien aineistojen liittäminen tageilla wikiin, ITK:ssa lisäksi etukäteisalustuksia verkkokokouksina. Esityksien kalvosarjat, videohaastattelut ja kuvat voi käydä jälkikäteen katsomassa sivustoilta. Kaikki aineistot tulivat nopeasti nettiin. Grasping the Futuren kalvosarjat oli viety slideshare.net:iin.

Ihan kivasti ihmiset osallistuivat. Syntyi muutamia mielenkiintoisia keskustelun alkuja ja kaikilla oli mahdollisuus tuoda oma näkökulmansa esiin. Grasping the Futuressa käytettin Learning Cafe -menetelmää. Pöydissä syntyi kyllä vapaamuotoista keskustelua, mutta ainakin meidän pöydässä facilitaattori unohti hommansa uppoutuessaan itse kiinnostavien alustusten syövereihin.

Tällainen seminaariosallistujien aktivointi onnistuu ainakin vielä silloin kun osallistutaan ensimmäisiä kertoja sosiaalisen median välineillä. Mutta onko osallistuminen niin palkitsevaa, että sitä jaksaa tehdä usein? Jos kotimainen ajatustenvaihto ei enää riitä, on syytä avata rajat kansainväliseen vuorovaikutukseen.

Mutta ainakin minusta näiden seminaarien osallistamistavat onnistuivat hyvin ja antoivat uutta potkua seminaarikäytänteille. Hienosti avattiin rajoja osallistujien ja esittäjien välillä, annettiin mahdollisuus valmistautua aiheeseen etukäteen ja olla osa tiedon tuottajia. Ja toki on mahdollista käydä istumassa luennolla entiseen malliin välittämättä blogeista, wikeistä, tarinoista ja kuvista.

https://itk.dicole.net
https://gtf.dicole.net