Friday, February 14, 2014

Opetusteknologian suuntaa etsimässä

NMC (New Media Consortium) julkaisee vuosittain tulevaisuusraportin korkeakoulujen opetusteknologioiden käytöstä. Kyse on laajan eOppimisen asiantuntijaverkoston arvioinnista.
Katso NMC Horizon report 2014

Tämän vuoden raportin mukaan trendejä tulevat olemaan:

1 - 2 vuoden aikana
- oppimisympäristöt monimuotoistuvat. Opiskellaan yhteisöllisesti sekä verkossa että kampuksella.
- sosiaalisen median käyttö opiskelussa lisääntyy

3 - 5 vuoden aikana
- omatoiminen digitaalisten sisältöjen tuotanto lisääntyy (videot, e-kirjat jne.). Kriittisen lukutaidon merkitys kasvaa
- opiskeluun liityvää dataa hyödynnetään opintojen henkilökohtaistamisen tukena ja arvioinnissa (learning analytics)

yli 5 vuotta:
- tuotetaan uusia ketterän muutosjohtamisen malleja
- verkko-opiskelusta tulee inhimillisempää ja luonnollisempaa. Videoilla ja muilla keinoilla saadaan aikaiseksi luonnollisempia vuorovaikutuskokemuksia verkossa

Raportin mukaan seuraavat tekniikat yleistyvät:

vuoden aikana:
- flipped classroom. Opettaminen vähentyy, vastuu opiskelusta on opiskelijoilla, tarjolla on erilaisia digitaalisia aineistoja ja yhteisöllistä opiskelua
- opiskelusta kerätään raakadataa, jota hyödynnetään opiskelupolkujen räätälöinnissä (learning analytics)

2 - 3 vuoden aikana:
- 3D tulostaminen
- pelit ja oppiminen

4 - 5 vuoden aikana:
- oman aktiivisuuden (liikunta, lepo, ravitsemus jne.) mittaaminen ja seuranta esim. kellon, rannekkeen tai kännykkäsovellusten avulla
-  digitaaliset avustajat (virtual assistants) esim. äänen ja liikkeen avulla tapahtuva opastus

Horizon raportit tuntuvat hyvin aika hyvin ennustavan tulevaisuuden kehitystä ja varmasti niillä on myös ohjaava merkitys.

Alla olevassa videossa on  koululaisia Bett-messujen standillä. Näillä oppilailla digitaalinen oppimisympäristö on jo niin luonteva osa koulunkäyntiä, että meillä on korkeakouluissa haastetta vastata näiden tulevien opiskelijoiden tarpeisiin!


No comments: