Monday, September 05, 2011

Virtuaalikampusta kehittämässä

Osallistuin Aalto-yliopiston järjestämään Aalto Camp for Societal Innovations (ACSI) 2011 tapahtumaan, jossa seitsemän päivän ajan kehitettiin työpajoissa hankkeita globaaliin levitykseen. Meidän ryhmämme kehitti virtuaalikampusta. Konkreettisena kehityskohteena oli Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurean yhteinen virtuaalikampus, mutta tuloksia voidaan hyödyntää missä tahansa kampuksella. Virtuaalikampusten rakentaminen on ajankohtaista eri puolilla maailmaa. Halutaan edistää joustavan opiskelun mahdollisuuksia, kasvattaa opiskelijavolyymeja ja yhdistää organisaatioiden toimintoja. Hankkeita löytyy sekä yrityksistä että koulutusorganisaatioista.

Virtuaalikampus-ryhmämme tuotoksia voi lukea kaikille avoimesta wikistä sekä Facebookista. Päädyimme näkemykseen, että virtuaalikampus tukee parhaiten e-oppimista, e-työskentelyä ja e-palveluja kun se sisältää seuraavia ominaisuuksia:
1)      Connected to both physical and virtual environments (blended working and learning)
2)      Usable & user driven
3)      Mobile & accessible
4)      Inspirational and attractive
5)      Cost-effective / Value-added
6)      Developing smart region
7)      Interactive
8)      Open, flexible, scalable

ACSI 2011 työpajojen päätösnäyttelyssä pyysimme yleisöä täydentämään määrittelyä vielä omilla näkemyksillään. Työpajassa listasimme kriittisiä tekijöitä, joiden varassa virtuaalikampus menestyy tai epäonnistuu https://wiki.hamk.fi/display/virtuaalikampus/Priorities . Teimme myös käyttäjäskenaarioita: opiskelija, elinikäinen oppija, opettaja, yrityskumppani.Kuva työpajasta.

Lisää kuvia työryhmästämme http://www.flickr.com/photos/12473254@N02/sets/72157627476696535/Päätösnäyttelyssä virtuaalikampus esiintyi ständillä, online tapahtumana ja live streaming videona. Kuvassa live streaming videointia Bambuser-ohjelmalla. Online yhteydessä oli osallistujia Dipolista, Belgian Leuvenista, Hämeenlinnasta ja Lahdesta.

Hämeen amk:n, Lahden amk:n ja Laurean strategisesta yhteistyöstä voi lukea osoitteessa www.fuas.fi

No comments: