Monday, September 19, 2011

Romania kehittää e-oppimista

eduVision 2020 -konferenssi kokosi 15-16.9 Bukarestiin n. 200 osallistujaa. Tapahtuman järjesti Siveco Romania yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Tähän mennessä harvemmin isojen eLearning konferenssien areenoilla esiintyneet maat, kuten Romania, Moldovia, Azerbaizan, Egypti, Cypros, Malta, Serbia, Oman, Arabi emiraatit ja Algeria, esittelivät kansallisia koulutuksen digitalisoimisen strategioitaan ja hankkeitaan. Siveco on toiminut näiden maiden strategisena yhteistyökumppanina ja hankkeiden teknisenä toteuttajana. 

Professori  Mircea Micla Bukarestista nosti omassa esityksessään Romanian koulujen haasteeksi tavoitteen saada koulu kohtaamaan digiajan lasten tarpeet, "need to match school to digital mind". Tuttu asia myös Suomessa. Järjestelmiltä edellytetään, että ne ovat helposti saavutettavissa ja käytettävissä. E-oppimateriaalituotanto, palvelujen personoitavuus, reaaliaikainen yhteydenpito verkon välityksellä sekä nopea palautemahdollisuus ovat tämän hetken ykkösasioita koulutuksessa. Miclan mukaan Romanian tärkeimmät digitalisoinnin kohderyhmät ovat esiopetus, verkko-oppimisympäristöt ja kirjastopalvelut sekä virallisen ja epävirallisen opetuksen laatu. 

Lukutaidottomuus, koulutuksen epätasainen jakautuminen, opettajien koulutuksen vähäisyys, koulutuksen laadun heikkous ym. isot haasteet nousivat esiin useissa esityksissä. Väestön köyhyys ja koulujen infrastruktuurin puute ovat merkittäviä kehityksen esteitä. Kuitenkin esim. Egypti oli asettanut tavoitteeksi hankkia jokaiseen kouluun tietokoneen kymmentä oppilasta kohti vuoteen 2015 mennessä. He arvioivat e-palvelujen olevan ainoa järkevä tapa tarjota isolle väestölle mahdollisuus ajantasaiseen tietoon. 

Konferenssiin osallistuneissa maissa pilottikouluihin oli jo alettu hankkia verkkotyövälineitä: kannettavia, tabletteja, älytauluja, portaaleja, online neuvotteluvälineitä, digitaalista oppimateriaalia jne. Puheenvuoroissa sivuttiin myös digitalisaation mahdollisuuksista edistää rauhaa ja ihmisten hyvinvointia. "Access to knowledge is a fundamental right of every child" kirjoitti eräs osallistujista tapahtuman Facebook-sivulle. 

Konferenssiin osallistujilla oli selvästi halu kehittää väestönsä digitaalisia koulutuspalveluja. Erityisesti isäntämaa Romania haluaa kehittää itseään merkittäväksi Itä-Euroopan it-keskukseksi. Romanialaisten yhdessä esityksessä otettiin reaaliaikainen web-neuvotteluyhteys kahteen oppilaitokseen, jossa opiskelijat ja opettajat esittelivät projektejaan. Tuttuja elementtejä siis meille tvt:n ammattilaisille. Koulutus- ja yritysyhteistyö tulee jatkossa olemaan helpompaa näiden maiden kanssa, kun digitaaliset työvälineet ovat käytettävissä. Todennäköisesti he tulevat kuitenkin vielä kohtaamaan saman haasteen kuin mitä mekin Suomessa: miten saada hyvien pilottien käytänteet leviämään ja juurtumaan koko koulutuksen alueelle.

Konferenssin kieli oli englanti. Osa puheenvuoroista tulkattiin korviimme,


Siveco Romanian Euroopan projektien johtaja Monica Florea (oikealla) ja Suomen suurlähettiläs Bukarestissa Ulla Väistö (vasemmalla).

Sivecon kehittämä historiapeli, jota voi pelata neljässä joukkueessa. Peli rakentuu kosketusnäytölliselle pöydälle, jossa toimitaan kartan, infotekstien ja videoiden avulla.


Tilaisuuteen oli kutsuttu suomalainen Sanako oy, joka on toteuttanut kielilaboratorioita eri puolille maailmaa. Kuvassa Kimmo Kärpijoki Sanakosta

1 comment:

Sara said...

Hei Irma tätä oli kiinnostavaa lukea! Blogissani on tunnustus sinulle!