Friday, April 27, 2012

Opiskelu vieraalla maalla kaukana

IC-SID 2012 -intensiiviohjelman viimeiset päivät ovat menossa. 22 opiskelijaa neljästä eri maasta on kokoontunut Leicesteriin, Keski-Englantiin, opiskelemaan palvelujen kehittämistä. Kahden viikon intensiiviohjelman aikana opiskelijat kehittävät paikallisten yritysten palveluja (service innovation and decign, SID). Yrityskumppaneiksi on valittu viisi eri alojen yritystä ja opiskelijat ovat työskennelleet heidän kanssaan ensi päivästä lähtien.

Palvelupolku, customer journey

Ohjelmassa on enimmäkseen työpajoja, yritysten tapaamisia ja benchmarking käyntejä. Luentoja on pidetty vain muutamia. Opiskelijat tuottavat erilaisilla innovatiivisilla menetelmillä aineistoa suunnitteluprosessiin.


Yksi kuudesta ajatteluhatusta (De Bono, Six thinking hats)               Opettajat ovat coutsin ja sparraajan rooleissa. Opettajat pitävät myös lyhyitä esityksiä SID-menetelmistä. Opettajat ovat Suomesta, Virosta, Saksasta, Puolasta, Tanskasta ja Hollannista. Vastuu projeteista on kuitenkin kokonaan opiskelijoilla itsellään.

Opiskelijat oppivat monipuolisia viestintätapoja - he kirjoittavat raportteja, visualisoivat asioita, neuvottelevat, esittävät ja käyttävät nettiä. Olemme keskustelleet myös sosiaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä.
Laurea-ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta ja tämän 2-viikoisen ohjelman rahoittaa Euroopan unioni. Projektipäällikkönä toimii Kristina Henriksson Laureasta.

Lisätietoja hankkeesta löytyy netistä sivulta http://www.sidstudies.com

No comments: