Saturday, May 14, 2011

Näyteportfolio opinnäytetyön osana

2011 Kulttuuripääkaupungissa on tällä viikolla tapahtumana Turku Design Festival. Kävin tutustumassa sekä Turun amk:n että Novia-ammattikorkeakoulun muotoilun opiskelijoiden näyttelyihin. Opiskelijoiden opinnäytetyöt olivat kiinnostavasti muotoilun eri alueilta. Tekstiilejä, käyttöesineitä, palvelukonseptin suunnitelmia jne.

Novian opinnäytetöissä kiinnitin huomioni laadukkaisiin näyteportolioihin, jollaisen jokainen opiskelija oli tehnyt prototyypin lisäksi. Näyteportfoliot oli toteutettu laadukkaina painotuotteina, "kirjoina", joissa opiskelija kuvasi koko opinnäytetyön prosessinsa ja esitteli osaamisensa tekstein, piirroksin, 3D-mallein, kuvina jne. Näillä portfolioilla on varmasti käyttöä esim. työnhakutilanteessa, kun opiskelija pystyy esittelemään osaamisensa laajasti. Näyteportfolio kokoaa sen hetkisen ammatillisen osaamisen yhteen pakettiin.

Muut koulutusalat voisivat ottaa oppia tästä Novian muotoilun käytänteestä. Amk:ssa keskustellaan paljon kirjallisen opinnäytetyön vaihtoehdoista ja puhe kääntyy helposti silloin väittelyyn siitä, kuinka paljon tarvitaan esim. toiminnallisen opinnäytetyön tai monimediaisen opinnäytetyön ohessa teoreettista, kirjallista materiaalia. Portfolio-tyyppinen raportti sopisi hyvin tähän tarkoitukseen.

Sähköinen näyteportfolio olisi joustavin ja käytettävin ratkaisu tänä päivänä. Lähetät työnantajalle linkin portfolioosi ja hän pääsee tutustumaan osaamiseesi helposti netin kautta. Maharan käyttö on lisääntynyt Suomessa eri koulutusasteilla e-portfolioiden alustana. Laurea käyttää Kyvyt.fi -palvelua, joka on rakennettu Maharan päälle. Opiskelija voi rakentaa e-portfolioon erilaisia "näkymiä" osaamisestaan, näyteportfolioiden lisäksi opiskelija voi tehdä CV:n ja Europassin sähköiseen muotoon. Sähköisessä muodossa oevan portfolion päivittäminen ja siirtäminen on helpompaa kuin painetun materiaalin.

Novian opiskelijat tallentavat päättötyönsä näyteportfolion Theseus-tietokantaan niin kun muutkin amk-opiskelijat. Sieltä näyteportfoliot ovat tutustuttavissa pdf-muodossa. Pdf-tallenne ei anna täyttä oikeutta töiden ulkoasulle, mutta ovat amkien open access-periatteen mukaisesti käytettävissä. Jos työt tuotettaisiin suoraan sähköiseen muotoon, vaikka e-kirjaksi, ne olisivat vielä käytettävimpiä.


Novian päättötöiden näyttelystä. Näyteportfolioon on kuvattu purjeveneen suunnittelu- ja rakennusprosessi. Opiskelijan rakentama purjevene seisoi näyttelyn pihalla.

Novian päättötöiden näyttelystä. Opiskelija oli suunnitellut sisustus- ja lahjatavaraliikkeen palvelukonseptiin uusia ratkaisuja. Työ löytyy Theseuksesta.

Novian opiskelijoiden päättötöiden näyttelystä. Marimekolle suunniteltuja asuja

No comments: