Monday, October 26, 2009

Etäneuvottelukulttuuria tulee kehittää ja edistää jo opiskeluaikana

Etäneuvotteluissa luottamuksen saavuttaminen ja toisen ihmisen syvällinen ymmärtäminen koetaan vaikeammaksi kun face to face tapaamisissa. Harvard Business Reviewin lukijoilleen tekemän kyselytutkimuksen perustella yritykset luottavat busineksen teossa edelleen eniten fyysisiin kasvokkain tapaamisiin. Web-konferensseihin ja videokonferensseihin luotetaan vähemmän, kun puhelinneuvotteluihin. Tärkeiden sopimusten tekeminen, yrityksen avaintehtäviin hakevien ihmisten haastatteleminen ja tärkeiden asiakkaiden kohtaaminen tehdään edelleen mieluiten kasvokkain samassa tilassa.

Koska etäneuvottelut säästäisivät rahaa, aikaa ja luontoa, pitäisi etäneuvottelukulttuuria opiskella ja kehittää mahdollisimman paljon jo opiskeluaikana. Monet yritykset ilmoittavatkin, että ne aikovat jatkossa lisätä etäneuvottelujen määrää ja supistaa matkustuskuluja. Huolena kuitenkin on kärsiikö busines lähikontaktin puuttuessa.

Managing Across Distance in Today’s Economic Climate:
The Value of Face-to-Face Communication
A report by Harvard Business Review Analytic Services sponsored by British Airways http://www.britishairways.com/cms/global/pdfs/HBRAS_BA_Report_36D1.pdf

1 comment:

Anu said...

Olen samaa mieltä siitä, että etäkokoustamista ja virtuaalisessa työryhmässä työskentelyä tulisi voida harjoitella jo opiskeluaikana. Lisäksi neuvotteluihin liittyvää valmistelu- ja jälkityötä tehdään usein asynkronisilla alustoilla, esim. wikissä ja myös näiden työkalujen ja toimintatapojen opettelun tulisi koskettaa jokaista opiskelijaa esimerkiksi ammattikorkeakouluissa.